wtorek, 29 września 2009

LIsta nauczycieli ucząca w ,,Dziewiątce'' w roku szk. 2008/2009

Kadra dydaktyczna

mgr Jolanta Okrucińska
mgr Mariola Szesza
mgr Danuta Silezin
mgr Katarzyna Ossowska
mgr Elżbieta Szymankiewicz
mgr Marzena Sobstyl
mgr Grażyna Leśniewska - Długokęcka
mgr Magdalena Frączek
mgr Gabriela Furchel
mgr Danuta Grochecka
mgr Aleksandra Witkowska
mgr Renata Dominik
mgr Maria Milczarek
mgr Joanna Sawczuk
mgr Adam Liszewski
mgr Andrzej Pokora
mgr Katarzyna Giza
mgr Krystyna Krysik
mgr Bożena Rażewska
mgr Aniceta Miszkiewicz
mgr Urszula Tez
mgr Agata Kierończyk
mgr Jolanta Rodziewicz
Luba Basiak- Deptuła
mgr Janina Łańko
mgr Joanna Szczerbińska
mgr Joanna Ilarz
mgr Małgorzata Szewczuk
Paweł Guzow
mgr Ewa Lemańczyk
mgr Agnieszka Zadrejkowska
mgr Wanda Bebel
mgr Grażyna Szymula
mgr Iwona Cedler Wilkocka
mgr Marzena Kratewicz
mgr Mirosław Cieślik
mgr Grzegorz Esz
mgr Katarzyna Mattern
mgr Marek Głodnicki
mgr Bożena Chmielnicka
mgr Barbara Grzymała mgr
Maria Kozak Lidia Murawska
mgr Eulalia Soroka
mgr Elżbieta Marusej - Fiałek Małgorzata Wojnowska
mgr Barbara Kuziemkowska

1 komentarz: